ยินดีต้อนรับ

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการเรียน ครั้งที่ 4                วันนี้ไม่มีการรายงานหน้าชั้น อาจารย์ให้ทุกกลุ่มกลับไปแก้ไข ในสัปดาห็ถัดไปให้รายงานทุกกลุ่ม และเตรียมตัวให้พร้อม  แต่อาจารย์ให้แต่ละกลุ่มนำเสนอรายงานให้น่าสนใจ โดยจะทำอย่างไรก็ได้

และให้น่าติดตาม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น