ยินดีต้อนรับ

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการเรียน ครั้งที่ 6

 
  อาจารย์สั่งงานโดยให้แบ่งกลุ่ม เล่านิทานให้เด็กฟัง  โดยให้แบ่งดังนี้
เเล่านิทานจากนิทานเล่มเล็ก  แบ่งเกณฑ์โดย   อนุบาล 1 2 3 และประถม 1
   

หนังสือเล่มใหญ่   แบ่งเกณฑ์โดย   อนุบาล 1 2 3 และประถม 1
วีดีโอ  แบ่งเกณฑ์โดย   อนุบาล 1 2 3 และประถม 1


                         โดยให้แต่ละกลุ่มไปเล่านิทานให้เด็กๆฟังตามที่ได้รับมอบหมาย  หลังจากการเล่านิทานแล้ว  ให้ผู้ที่ไปเล่านิทาน  สรุปความคิดเห็นร่วมกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น