ยินดีต้อนรับ

วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการเรียน ครั้งที่ 7เวลา 09.00 - 09.30 น. เล่านิทานจากหนังสือเล่มเล็กให้น้องฟัง

นิทานเรื่อง แม่ครับข้าวตังขอโทษ
จากการเล่านิทานให้เด็กๆฟังนั้น เริ่มแรกเด็กไม่ค่อยจะฟัง เมื่อเล่าเรื่องไปได้สักระยะเด็กเริ่มให้ความสนใจกับนิทาน เพราะเรื่องที่เล่าน่าติดตามไปเรื่อยๆว่าเหตุการณ์ต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นเด็กเริ่มค่อยๆขยับเข้ามา เริ่มให้ความสนใจกับนิทานที่ฟัง เมื่อมาถึงกลางเรื่องที่เล่าเด็กก็เริ่มตั้งใจฟังเด็กสามารถตอบได้ว่า เหตุการณ์นั้นจะเป็นอย่างไร โดยเฉพาะเด็กคนหนึ่งให้ควาามสนใจกับนิทานมาก เขาจึงมานั่งหน้า และพูดตามเป็นบางครั้ง การเล่านิทานเป็นอันเสร็จสมบรูณ์ และเด็กสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารกับภาพเหตุการณ์นั้นๆได้ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น