ยินดีต้อนรับ

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการเรียน ครั้งที่3ไม่มีการเรียนการสอน
                       แต่อาจารย์สั่งงาน  ให้นักศึกษาไปศึกษาค้นคว้ารายละเอียดในหัวข้อที่ได้รับ มาทำรายงาน แต่ละกลุ่มรายงานในสัปดาห์ที่ 4  

                             พัฒนาการทางภาษาสำหรับเด็ก 
    วัยเด็กเล็กมีความต้องการที่เพิ่มขึ้น ในส่วนนี้ดูเม็กซ์ได้รวบรวมคำแนะนำดีๆ ที่เหมาะสมกับพัฒนาการการเรียนรู้ ทั้งด้านอารมณ์และร่างกายของเด็กวัยนี้ อีกทั้งยังมีข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับโภชนาการที่เด็กต้องการในการเจริญเติบโตด้วยค่ะ ในช่วงขวบวัยนี้เป็นช่วงที่สำคัญอย่างมากเพราะลูกกำลังเรียนรู้ที่จะตอบโต้ และปฏิกิริยากับสิ่งรอบตัวค่ะ ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่สามารถอ่านหรือคำปรึกษาจากดูเม็กซ์แคร์ไลน์ได้เสมอ  เด็กวัยนี้จะสงบเรียบร้อยมาขึ้นคล้อยตามผู้ใหญ่ได้ง่าย ลูกจะยึดพ่อแม่เป็นแบบอย่าง พยายามเลียนแบบคำพูดและท่าทาง ท่าทีอันเป็นปฏิปักษ์และเกรี้ยวกราดจะลดลงกว่าเดือนก่อนๆ จะเห็นได้ชัดว่าลูกเริ่มมำความเข้าใจได้ว่าสิ่งไหนทำได้ สิ่งไหนทำไม่ได้ร่วมมือกับผู้ใหญ่ได้ดีมาก

พัฒนาการทางภาษา


เมื่อวัย 2 ขวบลูกจะรู้จักคำศัพท์ต่างๆ มากแต่พอ 3 ขวบ จะนำเอาคำเหล่านั้นมาร้อยเรียงเป็นคำพูด ในวัยนี้คำพูดจะกลายเป็นเครื่องมือในการเรียบเรียงความคิดต่างๆ สั้นบ้าง ยาวบ้าง ตามแต่จะคิดสรรหามา
เวลาที่ผู้ใหญ่พูดคุยกัน จะสังเกตเห็นเจ้าหนูคอยเงี่ยหูฟัง เพื่อจดจำคำศัพท์และบทสนทนา ลูกจะชอบฟังนิทาน เพลง บอกชื่อสิ่งของในภาพที่เห็นเล่าเรื่องที่เคยอ่านให้ฟัง จะเล่นเป็นสุนัข เป็ด ไก่ พร้อมกับทำเสียงสัตว์นั้นประกอบ
เด็กเก็บตัว

พัฒนาการในด้านการเล่น

เด็กวัยนี้ช่างฝัน ขอบใช้สัญลักษณ์ เขาจะชอบเล่นสมมติเป็นชีวิตจิตใจ และการเล่นแบบนี้เองที่จะทำให้เกิดการพัฒนาความคิดรวบยอดในเด็กขึ้น

เด็กทั้งชายและหญิงในวัยนี้ชอบเป็นทั้งนักพูดและนักทำ เด็กจะเรียนรู้ทักษะทางภาษา การคิดและตัดสินใจ เด็กทุกคนชอบเล่นสมมติและได้รับประโยชน์มากมายจากการเล่นชนิดนี้ แกจะเลือกเล่นหรือใช้ของเล่นจินตนาการ ทำให้เกิดความเข้าใจตนเองและสังคมรอบข้างได้ดียิ่งขึ้น เปียเจต์ นักจิตวิทยาท่านหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่า
การเล่นสมมติจะทำให้ผู้เล่นเกิดความรู้สึกพึงพอใจในตัวเอง ในการเปลี่ยนความจริงให้เป็น ความปรารถนาเป็นการก่อรากฐานทางอารมณ์และพัฒนาความคิดให้กว้างไกลออกไป เป็นจุดเริ่มต้นของความเชื่อมั่นในตนเอง
แม้ว่าเด็กวัยนี้จะกำลังเจริญเติบโต เคลื่อนไหวร่างกายได้ดีขึ้น แต่กลับชอบนั่งเล่นอยู่กับที่ จะเล่นลูกบอลหรือวิ่งเล่นได้เพียงระยะสั้นๆ เท่านั้นของเล่นที่โปรดปรานมากที่สุดคือ ภาพต่อ และ โดมิโนรูปภาพ
เด็กที่ได้เล่นจะมีสุขภาพจิตดี สดใส ร่าเริง การเล่นเป็นเครื่องมือช่วยปลดเปลื้อง หรือผ่อนคลายอารมณ์ได้ดีทีเดียว บางครั้งแกจะชอบนั่งเล่นคนเดียว บางครั้งก็เป็นกลุ่ม ไม่แน่นอน ควรปล่อยให้ลูกได้เล่นให้มาก เพราะเป็นการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะทางสังคม และความคิดให้กว้างไกล อิสระและเป็นตัวของตัวเองมากยิ่งขึ้น
ตารางแสดงพัฒนาการของเด็กวัย 3-3ขวบครึ่ง

พัฒนาการทางร่างกาย


กล้ามเนื้อใหญ่
- ยืนขาเดียวได้
- ทรงตัว ปีนบนที่ลาดเอียงได้
- วิ่ง กระโดด ปีนป่ายได้ดี
- ทรงตัวนั่งได้ดี
- โยนและเตะลูกบอลได้
- เดินสลับเท้าขึ้นบันไดได้ แต่เวลาลงยังสลับเท้าไม่ด้
กล้ามเนื้อเล็ก
- ใช้มือได้ดี
- หยิบของชิ้นเล็กๆ ได้ ใช้กรรไกรตัดกระดาษได้
- วาดรูปวงกลมและกากบาทได้ตามแบบ
- บอกรูปลักษณะวงกลม สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยมได้ถูก้อง
- ต่อแท่งบล็อกได้ 9-10 ชั้น
- จับตามองสิ่งของที่เคลื่อนไหวได้


พัฒนาการทางภาษา

- ช่างพูด พูดจามีเหตุมีผล
- ชอบใช้คำถามว่า อะไร อย่างไร ทำไม เมื่อไร
- เรียกชื่อสิ่งของที่คุ้นเคยได้คล่อง
- สนใจหนังสือเกี่ยวกับสัตว์ นิทานต่างๆ


พัฒนาการทางสติปัญญา

- บอกรูปร่างและสีได้
- อธิบายรูปภาพต่างๆ ในหนังสือได้
- รู้ถึงความแตกต่างระหว่างชายหญิง
- เข้าใจตำแหน่ง เช่น บน ล่าง
- รู้จักเวลา เมื่อวานนี้ วันนี้ พรุ่งนี้
- ท่องจำเลข 1-10 ได้ แต่นับจำนวนได้เพียง 1-3

พัฒนาการทางสังคม

- เชื่อฟังมากขึ้น
- ชื่นชมบูชาแม่
- ชอบเข้ากลุ่ม มีท่าทีเป็นมิตร รู้ว่าสิ่งใดจะให้ประโยชน์แก่ตัวเอง
- รู้จักเก็บของเล่น

พัฒนาการทางอารมณ์และจิตใจ
- สนใจท่าทางการแสดงออก
- สนใจเด็กเล็กกว่า อยากมีน้อง
- ขี้โมโห อิจฉาเป็น
- เริ่มฝันร้าย

พัฒนาการในด้านการเล่น

- สนใจเล่นได้นานถึง 20 นาที
- ชอบเล่นบล็อก ต่อภาพ ทราย น้ำ
- ชอบเล่นสมมติ
- ชอบของเล่นที่ได้ใช้มือ ชอบวาดรูป
- ชอบร้องเพลง


พัฒนาการเฉพาะวัย

- รู้จักใช้ช้อนส้อม ยกแก้วน้ำดื่มเองได้ดี
- เจริญอาหาร รับประทานอาหารได้เอง
- ถอดและใส่เสื้อผ้า รองเท้า ถุงเท้าได้โดยมีผู้ใหญ่ช่วยปลดกระดุม รูดซิป ผูกเชือกร้องเท้า
- นอนหลับได้นานตอนกลางคืน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น