ยินดีต้อนรับ

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการเรียน ครั้งที่ 1
อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันสร้างข้อตกลงกัน

                       โดยให้นักศึกษาแต่งตัวให้ถูกระเบียบ  มาเรียนให้ตรงเวลา  ไมม่ให้ใส่เสื้อเอกมาเรียน
 มีการอบรมกันเล็กน้อยก่อนเข้าสู้เรื่องที่จะเรียนในวันนี้

สภาพห้องเรียน

วันนี้ย้ายมาเรียนห้อง 441 เป็นห้องคอมพิวเตอร์ ห้องเล็กไปหน่อย  จำนวนนักศึกษามีมากกว่าคอมพิวเตอร์  ทำให้การเรียนในวันนี้ช้าลงไปหน่อย  

สิ่งที่เรียนในวันนี้

 เรียนเรื่องการทำ  Blog อาจารย์ให้นักศึกษาสร้าง Blog เพื่อใช้ในการบันทึกการเรียนในแต่ละครั้ง  และการส่งงานแต่ละอย่างให้บันทึกลง Blog เพื่อง่ายต่อการตรวจ  แต่คอมพิวเตอร์ในวันนี้ไม่เอื้ออำนวยต่อการสร้าง Blog เพราะเครื่องช้า บันทึกข้อมูลแทบจะไม่ได้ การทำ Blog  ในวันนี้ อาจารย์ให้นักศึกษาจับคู่กัน เครื่องละ 2 คน เพื่อสร้าง Blog  เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์มีไม่พอกับจำนวนนักศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น