ยินดีต้อนรับ

วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการเรียน ครั้งที่ 11

เรียนชดเชย        สิ่งที่เรียนในวันนี้  อาจารย์อธิบายเรื่องปฏิทิน ปฏิทินทำขึ้นมาเพื่อ เป็นสื่อหรือตัวกลาง และเป็นสาระที่จะใช้ในการสื่อภาษาทั้งฟัง พูด  อ่าน และเขียน พูด  โฆษณา ของรักของหวง  ประชาสัมพันธ์ เล่าข่าว  เรื่องเล่าเสาร์ - อาทิตย์  กิจกรรมส่งเสริมทักษะ เช่น  การฟังนิทาน  ท่องคำคล้องจอง  ฟัง    นิทาน  เพลง  คำคล้องจอง  ปริศนาคำทาย              คลื่นเสียง  ดนตรี  จังหวะ  อัดเทปเสียงอ่าน    นิทาน  ทำท่าเขียน   ภาพ  อักษรอักษรที่ใช้คืออักษรสูง =  ศ ฐ ข ส ถ ผ ฝ ห ฉ อักษรกลาง = ก จ ด ต บ ป อ อักษรต่ำ = ง ญ น ย ณ ร ว ฬ ล สระ =  อะ   อา , - อิ อี ,  อุ อู , แอะ  แอ , เอะ เอ, โอะ  โอกลุ่มของดิฉันได้อักษรต่ำ = ง ญ น ย ณ ร ว ฬ ล    สระ =  เอะ  เอกิจกรรมที่เรียนในวันนี้คือ  ให้นักศึกษาหยิบของรักมา 1 อย่างและบอกด้วยว่า  ทำไมถึงรักของสิ่งนี้- โทรศัพท์ Blackberry  เพราะ  ซื้อเองและเป็นคนสังคมกว้าง  จึงรักโทรศัพท์เครื่องนี้มากให้นักศึกษาโฆษณาสินค้า 1 อย่าง - ร่ม  ร่มมาใหม่มาแรง  กันรังสียูวีได้ดีให้วาดภาพอะไรก็ได้  แล้วให้นำภาพที่วาดมารวมกับเพื่อน เล่าให้เป็นนิทานให้สมบูรณ์แบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ 2 คน  รายงานข่าวกับประชาสัมพันธ์ทุกกิจกรรมที่เรียนในวันนี้  ส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาสำหรับเด็ก  ได้เป็นอย่างดีโดยมีสื่อเป็นตัวช่วยในการสื่อสารไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น