ยินดีต้อนรับ

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการเรียน ครั้งที่ 10

                ไม่มีการเรียนการสอน  เนื่องจาก อาจารย์ให้ไปเรียนชดเชย

                 วัน อาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2555 ณ ห้อง 223 เวลา 13.00 น. 

          สั่งงานคือ 
             
                  ให้เตรียมปฏิทินมาตกแต่งด้วย  และอาจารย์จะอธิบายพร้อมให้ทำงานในห้องให้เสร็จด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น