ยินดีต้อนรับ

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการเรียน ครั้งที่ 16
วันนี้เรียนเรื่อง  Tablet


                          โดยอาจารย์ให้วิเคราะห์ การที่รัฐบาลแจก Tablet ให้กับเด็ก  ป. 1 ในความคิดเห็นของเราเป็นอย่างไรเกี่ยวข้องกับเราหรือไม่  ความคิดเห็นของเราเป็นอย่างไร  แนวทางการวิเคราะห์
ให้เหตุผล  ข้อดี  ข้อเสีย  ผลกระทบ  สื่อกรณีนั้นออกมาเป็นคำพูด เช่น ทำ My map เพื่อสื่อให้คนรู้เรื่อง
บทกลอน  ตารางเปรียบเทียบ  บอกประโยชน์ เช่น เด็กต้องได้เนื้อหา ทักษะ จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร
                                                                           

ด้านการศึกษามารู้จักประโยชน์ของการใช้ Tablet ในด้านการศึกษากัน ความสามารถมากมาย เมื่อใช้ Tablet แทนตำราเรียน ช่วยบันทึกข้อมูลการเรียน การสอนได้หลายรูปแบบ เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไร้สาย หรือใช้แทนสื่อการเรียนการสอน1. ขนาดเล็ก พกพาสะดวก น้ำหนักเบา 2. แบตเตอรี่ทำงานได้ยาวนานกว่า 3. บางรุ่นสามารถหมุนหน้าจอได้ บางรุ่นสามารถแยกแป้นพิมพ์ออกจากกันได้ 4. สามารถใช้ปากกาดิจิตอลหรือปลายนิ้วสัมผัสสั่งงานได้โดยตรงจากหน้าจอ 5. สามารถเขียนด้วยลายมือด้วยปากกาดิจิตอลและแปลงเป็นตัวอักษรได้อัตโนมัติ 6. Microsoft Office ก็มีรุ่นที่รองรับกับ Tablet PC โดยเฉพาะเช่นกัน 7. มีโปรแกรมเสริมอื่นๆ อีก ที่รองรับการใช้งาน Tablet PC 8. สะดวกและเหมาะสำหรับการนำเสนอ เพราะขนาดบางเบา แถมหมุนหน้าจอได้ระหว่างการนำเสนองานข้อดีคือ- ทำให้เด็กไทยรุ่นใหม่ได้ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้น และได้เรียนรู้ตั้งแต่อายุยังน้อยเพราะเมื่อแก่ตัวไปก็จะสายเกินกว่าจะเรียนรู้แล้ว- เมื่อมีการนำหลักสูตรและตำราเรียนต่างๆมาใส่ไว้ใน Tablet ก็สามารถปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้เด็กได้เรียนรู้โปรแกรมใหม่ๆนอกเหนือจากในตำราเรียน- เป็นการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีให้แก่เด็กเพื่อนำไปใช้ในการทำงาน และการประกอบอาชีพในอนาคต- มันใช้แทนกระดาษได้จ้า...เพราะต้นไม้ที่จะให้ทำกระดาษน่ะ มันไม่มีจะให้ตัดแล้ว- ช่วยกระตุ้นให้ครูที่หมดไฟทั้งหลาย เริ่มมองดูตัวเองให้มากขึ้นข้อเสียคือ- ข้อเสียที่สำคัญและเห็นได้ชัด คือ เมื่อเด็กใช้ Tablet ไปนานๆ มองหน้าจอนานๆก็จะส่งผลระยะยาวกับสายตาของเด็กคือ ทำให้สายตาเสียตั้งแต่อายุยังน้อยและอาจส่งผลไปเรื่อยๆในระยะยาว- เด็กในวัยนี้ถือว่ายังมีวุฒิภาวะที่ไม่เพียงพอที่จะดูแลรักษาของเหล่านี้ได้ อาจทำหายหรือเกิดความชำรุดเสียหายได้ และทำให้เกิดการสิ้นเปลืองงบประมาณโดยใช่เหตุ- สิ่งที่เป็นปัญหาของเด็กไทยที่สำคัญเลยตอนนี้ก็คือปัญหาการติดเกมส์ และเมื่อมีการแจก Tablet ให้เด็กไป เด็กไว้นี้อาจจะนำไปใช้ในทางที่ผิดคือนำไปเล่นเกมส์และนำไปเปิดเว็บที่ไม่เหมาะสมได้- ปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือ ในประเทศไทยของเรายังไม่มีการปล่อย wifi ในทั่วประเทศ เมื่อรัฐบาลจะแจกให้กับเด็กทั่วประเทศ ก็จะไม่มีการออนไลน์ก็เหมือนกับเด็กได้เรียนรู้เท่าเดิม คือแค่ได้เรียนในตำราเรียนที่ย่อลงไปใน Tablet ไม่ได้มีความรู้เพิ่มเติมจากโลกออนไลน์เลย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น