ยินดีต้อนรับ

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการเรียน ครั้งที่ 15
    วันนี้อาจารย์ตรวจ Blogger ของนักศึกษาพร้อมติชม เพื่อให้นักศึกษาได้ไปปรับปรุงแก้ไข และได้สรุปสาระการเรียนรู้จากการทำ Blogger ว่าเราได้ประโยชน์อะไรบ้าง


  กระบวนการทำงานสามารถสรุปได้ดังนี้

- ตั้งวัตถุประสงค์
- ศึกษาข้อมูล
- วิเคราะห์
- ปฏิบัติ
- ปรับปรุงและตกแต่ง

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น