ยินดีต้อนรับ

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการเรียน ครั้งที่ 16
วันนี้เรียนเรื่อง  Tablet


                          โดยอาจารย์ให้วิเคราะห์ การที่รัฐบาลแจก Tablet ให้กับเด็ก  ป. 1 ในความคิดเห็นของเราเป็นอย่างไรเกี่ยวข้องกับเราหรือไม่  ความคิดเห็นของเราเป็นอย่างไร  แนวทางการวิเคราะห์
ให้เหตุผล  ข้อดี  ข้อเสีย  ผลกระทบ  สื่อกรณีนั้นออกมาเป็นคำพูด เช่น ทำ My map เพื่อสื่อให้คนรู้เรื่อง
บทกลอน  ตารางเปรียบเทียบ  บอกประโยชน์ เช่น เด็กต้องได้เนื้อหา ทักษะ จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร
                                                                           

ด้านการศึกษามารู้จักประโยชน์ของการใช้ Tablet ในด้านการศึกษากัน ความสามารถมากมาย เมื่อใช้ Tablet แทนตำราเรียน ช่วยบันทึกข้อมูลการเรียน การสอนได้หลายรูปแบบ เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไร้สาย หรือใช้แทนสื่อการเรียนการสอน1. ขนาดเล็ก พกพาสะดวก น้ำหนักเบา 2. แบตเตอรี่ทำงานได้ยาวนานกว่า 3. บางรุ่นสามารถหมุนหน้าจอได้ บางรุ่นสามารถแยกแป้นพิมพ์ออกจากกันได้ 4. สามารถใช้ปากกาดิจิตอลหรือปลายนิ้วสัมผัสสั่งงานได้โดยตรงจากหน้าจอ 5. สามารถเขียนด้วยลายมือด้วยปากกาดิจิตอลและแปลงเป็นตัวอักษรได้อัตโนมัติ 6. Microsoft Office ก็มีรุ่นที่รองรับกับ Tablet PC โดยเฉพาะเช่นกัน 7. มีโปรแกรมเสริมอื่นๆ อีก ที่รองรับการใช้งาน Tablet PC 8. สะดวกและเหมาะสำหรับการนำเสนอ เพราะขนาดบางเบา แถมหมุนหน้าจอได้ระหว่างการนำเสนองานข้อดีคือ- ทำให้เด็กไทยรุ่นใหม่ได้ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้น และได้เรียนรู้ตั้งแต่อายุยังน้อยเพราะเมื่อแก่ตัวไปก็จะสายเกินกว่าจะเรียนรู้แล้ว- เมื่อมีการนำหลักสูตรและตำราเรียนต่างๆมาใส่ไว้ใน Tablet ก็สามารถปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้เด็กได้เรียนรู้โปรแกรมใหม่ๆนอกเหนือจากในตำราเรียน- เป็นการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีให้แก่เด็กเพื่อนำไปใช้ในการทำงาน และการประกอบอาชีพในอนาคต- มันใช้แทนกระดาษได้จ้า...เพราะต้นไม้ที่จะให้ทำกระดาษน่ะ มันไม่มีจะให้ตัดแล้ว- ช่วยกระตุ้นให้ครูที่หมดไฟทั้งหลาย เริ่มมองดูตัวเองให้มากขึ้นข้อเสียคือ- ข้อเสียที่สำคัญและเห็นได้ชัด คือ เมื่อเด็กใช้ Tablet ไปนานๆ มองหน้าจอนานๆก็จะส่งผลระยะยาวกับสายตาของเด็กคือ ทำให้สายตาเสียตั้งแต่อายุยังน้อยและอาจส่งผลไปเรื่อยๆในระยะยาว- เด็กในวัยนี้ถือว่ายังมีวุฒิภาวะที่ไม่เพียงพอที่จะดูแลรักษาของเหล่านี้ได้ อาจทำหายหรือเกิดความชำรุดเสียหายได้ และทำให้เกิดการสิ้นเปลืองงบประมาณโดยใช่เหตุ- สิ่งที่เป็นปัญหาของเด็กไทยที่สำคัญเลยตอนนี้ก็คือปัญหาการติดเกมส์ และเมื่อมีการแจก Tablet ให้เด็กไป เด็กไว้นี้อาจจะนำไปใช้ในทางที่ผิดคือนำไปเล่นเกมส์และนำไปเปิดเว็บที่ไม่เหมาะสมได้- ปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือ ในประเทศไทยของเรายังไม่มีการปล่อย wifi ในทั่วประเทศ เมื่อรัฐบาลจะแจกให้กับเด็กทั่วประเทศ ก็จะไม่มีการออนไลน์ก็เหมือนกับเด็กได้เรียนรู้เท่าเดิม คือแค่ได้เรียนในตำราเรียนที่ย่อลงไปใน Tablet ไม่ได้มีความรู้เพิ่มเติมจากโลกออนไลน์เลย


วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการเรียน ครั้งที่ 15
    วันนี้อาจารย์ตรวจ Blogger ของนักศึกษาพร้อมติชม เพื่อให้นักศึกษาได้ไปปรับปรุงแก้ไข และได้สรุปสาระการเรียนรู้จากการทำ Blogger ว่าเราได้ประโยชน์อะไรบ้าง


  กระบวนการทำงานสามารถสรุปได้ดังนี้

- ตั้งวัตถุประสงค์
- ศึกษาข้อมูล
- วิเคราะห์
- ปฏิบัติ
- ปรับปรุงและตกแต่ง

 

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการเรียน ครั้งที่ 14อาจารย์ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มที่ยังไม่ได้ร้องเพลงออกมร้องเพลงให้ครบ และต่อด้วยการเล่านิทานตามเทคนิคต่างๆของแต่ละกลุ่ม 


กลุ่มที่เพลง แปรงฟันกันเถอะ
กลุ่มที่เพลงเชิญมาเล่น
กลุ่มที่เพลงท้องฟ้าแสนงาม
กลุ่มที่เพลง เดิน เดิน เดิน
กลุ่มที่เพลงเด็กจอมพลัง5
การเล่านิทานเทคนิคต่างๆ เล่าไปฉีกไป
-เรื่องช้างมีน้ำใจ
  -เจ้าแกะกับดวงอาทิตย์
-กบน้อยแสนซน
เล่าไปวาดไป
-ดาวเคราะห์ของคุณยาย
-ครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง
-ตุ้งแช่จอมซน
-ความสุขของคุณยาย
-พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง
เล่าไปพับไป
-เจ้าแสนซน
-ต้นไม้ของเรา
-น้องมดอยากไปเที่ยวทะเล
-แพวิเศษ
-ยักษ์สองตน
เล่าไปตัดไป
-วันหยุดของน้องเบส
-พระจันทร์ไม่มีเพื่อน
เล่าโดยใช้เชือก
-กระต่ายน้อยเพื่อนเกลอ
-โจรใจร้าย
-เจ้างูน้อยกับเถาวัลย์
กลุ่มของดิฉันได้ เล่าไป วาดไป เรื่องดาวเคราะห์ของคุณยาย

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการเรียน ครั้งที่ 13

วันนี้อาจารย์สรุปเรื่องภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยหลักพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
พัฒนาการมักความเปลี่ยนแปลงไปทางด้านปริมาณและคุณภาพ
ได้รับอิทธิพลจากสิ่งสำคัญ คือ
1.องค์ประกอบของพัฒนาการ วุฒิภาวะ การเรียนรู้
2.แบบแผนของพัฒนาการ
การเปลี่ยนแปลงทางด้านปริมาณ การเปลี่ยนแปลงทางด้านคุณภาพ
ความสมพันธ์ของพัฒนาการแต่ละด้าน ลักษณะเด่นของพัฒนาการ
ความคาดหวงของพัฒนาการ ความเสอมของพัฒนาการ
3.ลักษณะของพัฒนาการ  ร่างกาย  อารมณ์-จิตใจ สงคม สิตปัญญา 
4.อัตราของพัฒนาการ ความแตกตางภายในและระหว่างบุคคล
พัฒนาการทางภาษาของเดกปฐมวัย
ความสำคัญของภาษา
1.ภาษาเป็นสัมพันธ์ในการดำรงชีวิต ที่ต้องติดต่อสร้างสัมพันธ์ทางสังคมที่ตนดำรงอยู่
2.ภาษาเป็นกิจกรรมสำคัญในการจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกระบบโรงเรียน
3.ภาษาเป็นสื่อสำคัญที่ช่วยให้มนุษย์สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ความคิด เรียนด้วยตนเองจากสื่อ
4.ภาษาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมทางแต่ละเผาชน  ชนชาติแสดงออกให้เห็น
5.ภาษาเป็นเอกลักษณ์ ประจำชาติ
6.ภาษาเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ
7.ภาษาเป็นสิ่งที่ใช้แสดงออกเพื่อระบายอารมณ์ จากการได้สนทนาพูดคุย
8.การใช้ภาษาของมนุษย์เป็นเครื่องบ่งบอก ถึงบุคลิกภาพของผู้พูด
9.ภาษาเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะใช้โน้มน้าวใจคน


บูรณาการภาษาผ่าน 6 กิจกรรม 

1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายอย่างอิสระตามจังหวะ ซึ่งจังหวะและดนตรีที่ใช้ประกอบได้แก่ เสียงตบมือ เสียงเพลง เสียงเคาะไม้ เคาะเหล็ก รำมะนา กลอง ฯลฯ

2. กิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับงานศิลปศึกษาต่าง ๆ ได้แก่ การวาดภาพระบายสี การปั้น การพิมพ์ภาพ การพับ ตัด ฉีก ปะ และประดิษฐุ์เศษวัสดุ ที่มุ่งพัฒนากระบวนการคิดสร้างสรรค์ การรับรู้เกี่ยวกับความงามและส่งเสริมกระตุ้นให้เด็กแต่ละคนได้แสดงออกตามความรู้สึกและความสามารถของตนเอง
3. กิจกรรมเสรี เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้เล่นกับสื่อและเครื่องเล่นอย่างอิสระในมุมการเล่นกิจกรรมการเล่นแต่ละประเภทสนองตอบความต้องการตามธรรมชาติของเด็ก
4. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้ฟัง พูด สังเกต คิด และปฏิบัติการทดลอง ให้เกิดความคิดรวบยอดและเพิ่มพูนทักษะต่าง ๆ ด้วยวิธีการหลากหลาย เช่น การสนทนา ซักถามหรืออภิปราย สังเกต ทัศนศึกษา และปฏิบัติการทดลองตามกระบวนการเรียนรู้
5. กิจกรรมกลางแจ้ง เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้ออกนอกห้องเรียนไปสู่สนามเด็กเล่นทั้งที่บริเวณกลางแจ้งและในร่มเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกอย่างอิสระ โดยยึดเอาความสนใจ และความสามารถของเด็กแต่ละคนเป็นหลัก
6. กิจกรรมเกมการศึกษา เป็นกิจกรรมการเล่นที่มีกระบวนการในการเล่นตามชนิดของเกมประเภทต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียน

*** สัปดาห็หน้าให้แต่ละกลุ่มออกมาเล่านิทานที่กลุ่มตนได้รับผิดชอบ

กลุ่มของดิฉันได้  เล่าไปวาดไป  

เรื่่องดาวเคราะห์น้อยของคุณยาย